Politika privatnosti

Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte izjavu o privatnosti.

Službenom web stranicom https://deluxe.hr/ upravlja DE LUXE, obrt za usluge, vl. Antonija Tretinjak, (dalje u tekstu: Voditelj obrade sa sjedištem na adresi Zagreb, Ilica 35 (dvorište).

Ova Izjava sastavljena je s ciljem ispunjavanja uvjeta u pogledu zakonitosti obrade osobnih podataka i drugih uvjeta utvrđenih i propisanih Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka).

Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice. Voditelj obrade prikuplja podatke o korisnicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo i obvezujemo se zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih korisnika u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni u obavljanju njihovih dužnosti. Zaposlenici Voditelja obrade odgovorni su za poštivanje načela zaštite povjerljivosti. Voditelj obrade prije prikupljanja podataka informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se mogu koristiti za marketinške kampanje. Ni pod kojim uvjetima nećemo bez Vaše izravne suglasnosti prenijeti, prodati ili ustupiti osobne podatke korisnika trećim stranama, osim u slučajevima u kojima bi se to zahtijevalo od nas na način i pod uvjetima utvrđenim zakonima RH. Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, eventualne pritužbe, zahtjeve za brisanje, ažuriranje i ispravak osobnih podataka molimo uputiti prema službeniku za zaštitu osobnih podataka. Izjava se primjenjuje od 28.05.2018. do opoziva od strane Voditelja obrade.


Zaštita osobnih podataka – GDPR politika

POLITIKA PRIVATNOSTI

Voditelj obrade poštuje privatnost svake osobe čije osobne podatke prikuplja. Željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje osobne podatke prikupljamo, kako ih štitimo i koja su Vaša prava. U obavljanju svoje registrirane  djelatnosti, te u sklopu izvršenja pojedinih projekata i programa, prikupljamo i obrađujemo osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

Opseg primjene

Ova Politika primjenjuje se na svaku obradu osobnih podataka Voditelja obrade osim ako je drugom politikom drugačije propisano. Iznimno, u odnosu na obradu podataka  korisnika usluga ova Politika ima prednost u odnosu na druge politike ako su tim politikama drugačije propisana prava i obveze u vezi obrade podataka.

Voditelj obrade i zakonski okvir

Kao voditelj obrade Vaših podataka, poštujemo Vašu privatnost te se obvezujemo na zaštitu Vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj.

Koje informacije prikupljamo o vama i kako ih koristimo?

Općenito, možete posjetiti našu web stranicu bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Ne prikupljamo osobne podatke o Vama (kao što su vaše ime i pojedinosti o kontaktu) kada posjetite ovu web stranicu, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke pomoću jednog od dostupnih obrazaca koji su potrebni za poslovni odnos (kontakt obrazac).

Dostava podataka trećim subjektima

Voditelj obrade ne dostavlja podatke trećim osobama izuzetno samo ako je to predviđeno posebnim propisima RH.

Svrha prikupljanja

Neke Vaše osobne podatke Voditelj obrade  je dužan prikupljati zbog:

  1. ispunjavanja zahtjeva zakona i ostalih važećih pozitivnih propisa koji uređuju djelatnost
  2. slanja ponuda
  3. u svrhe kontaktiranja
  4. u svrhe unapređenja i personaliziranja usluge

Kontaktiranje
Ukoliko nam se obratite s vašim upitima, podatke koje nam pri tome dostavite obrađujemo isključivo za pružanje traženih informacija. Nakon odgovora na vaš upit dostavljene podatke ćemo obrisati. Osobni podaci koju su nužni za rješavanje reklamacije na usluge čuvaju se 12 mjeseci od dana zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača.

Kolačići (cookies) i internetske tehnologije

Kao što je slučaj i s mnogim drugim portalima, i naš se može koristiti „kolačićima“ (male datoteke koje spremamo na Vaše računalo pri pristupanju našim internetskim stranicama kako bi se omogućila osnovna ili dodatna funkcionalnost tih stranica) i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o Vašim područjima interesa, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika Vaših posjeta. Kolačići se ne mogu upotrebljavati za otkrivanje Vašeg osobnog identiteta. Kad pristupate našim web-stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i Vas.

Za daljnje informacije posjetite www.aboutcookies.org ili www.allaboutcookies.org.

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak.

Većina internetskih preglednika dozvoljava pojedincima da zabrane kolačiće. Možete postaviti da vaš preglednik ne prihvaća kolačiće, a gore navedene web stranice vam daju upute kako ukloniti kolačiće iz preglednika i kako u potpunosti koristiti našu web stranicu.

Da bismo ispravno upravljali našom web stranicom mi spremamo anonimne podatke u našim operativnim sustavima i identificiramo kategorije posjetitelja po pojedinim stavkama kao što su domene i vrste preglednika, a da pritom ne obrađujemo vaše osobne podatke.

Po završetku posjeta našoj web stranici, uvijek možete izbrisati kolačiće iz svog sustava, ako to želite. Naša web stranica ne prikuplja bilo koji od vaših osobnih podataka unutar kolačića.

Primatelji osobnih podataka

Voditelj obrade će vaše osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, jamči da će se prikupljenim podacima koristiti samo u navedene svrhe, te može koristiti depersonalizirane podatke u statističke svrhe.

Pravna osnova prikupljanja

Pravna osnova za navedene svrhe prikupljanja su

  1. zakonska,
  2. ugovorna,
  3. legitimni interes koji je jači od interesa ispitanika
  4. privola ili izričita privola ispitanika, ovisno o svrsi obrade i vrsti osobnog podatka

Vrijeme čuvanja podataka

Voditelj obrade prikuplja osobne podatke na temelju zakona ili ugovornog odnosa te ih je dužan čuvati onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon (drugi pozitivni propis) ili do ispunjenja svrhe njihova prikupljanja u skladu s našim opravdanim legitimnim interesom u narednom razdoblju.

To znači da ćemo izbrisati Vaše osobne podatke kada ti podaci više neće biti potrebni za poslovni odnos s vama kao klijentom

Sigurnost vaših osobnih podataka

Primijenili smo prikladne tehničke i organizacijske mjere kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke od gubitka, krađe, nezakonitog pristupa ili sličnih incidenata. Broj osoba s pristupom Vašim osobnim podacima je ograničen i samo će ovlašteni zaposlenici voditelja obrade imati pristup Vašim osobnim podacima.

Voditelj obrade ne prodaje, iznajmljuje ili posuđuje osobne podatke korisnika internetskih stranica trećim stranama i štiti Vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa.

Prilikom davanja vaših osobnih podataka putem naše web stranice, ove se informacije šalju putem interneta sigurno pomoću visokokvalitetnih šifriranja.

Prava ispitanika i način ostvarivanja prava

Voditelj obrade poštuje pravo na privatnost, podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje zakonitih osnova obrade te ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka.

Ispitanici imaju sljedeća prava:

Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu o svim podacima koji su o njemu prikupljeni.

Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo na ispravak netočnih osobnih podataka.

Pravo na brisanje – ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose.

Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima pravo na ograničenje obrade.

Pravo na prijenos podataka – ispitanik ima pravo da osobne podatke koji su u strojno čitljivom formatu prenese drugom voditelju obrade.

Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava.

U slučaju da želite saznati više o tome koje podatke pohranjujemo te na koje načine, ili bilo što vezano uz zaštitu osobnih podataka slobodno nas kontaktirajte na info@deluxe.hr

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu

Ukoliko kao ispitanik smatrate da je obrada osobnih podataka koju provodimo protivna propisima o zaštiti osobnih podataka, možete se obraditi  Voditelju obrade putem našeg kontakt obrasca na internetskoj stranici ili poslati e-poštu na info@deluxe.hr

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

Svoj prigovor također možete uputiti i nadzornom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Selska cesta 136, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

Povreda podataka

U slučaju kršenja privatnosti podataka ili narušavanja integriteta podataka unutar naše ili baze nekog od naših ugovorenih partnera obavijestiti ćemo nadležna tijela te sve relevantne osobe u roku 72 sata od nastalog prekršaja.

Unaprjeđenje ove politike privatnosti

Izjava o privatnosti se može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavom na ovoj stranici, te izmjene stupaju na snagu po samoj objavi na stranici. Iz istoga razloga molimo kupce i posjetitelje odnosno ispitanike da periodično provjere stranicu o potencijalnim izmjenama jer neće biti eksplicitno obaviješteni o promjenama.

Ova Izjava stupa na snagu i primjenjuje se od dana 25.05.2018.godine. Ista će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na ovu internetsku stranicu.

Posljednja revizija studeni 2022